Menetori saa pyörät pyörimään

Menetori auttaa viemään hyvät ajatukset käytäntöön. Etenemme tavoitteisiin aktivoivien valmennusten, toimivan konsultoinnin (ulkopuolinen asiantuntija johdon apuna) ja tukevan mentoroinnin (sparraus, kokemusten vaihtaminen) avulla.

Menetori on luotettava tuki toiminnan kehittämisessä. Asiakkaamme arvostavat kokemustamme, ja kestävät asiakassuhteet osoittavat, että palvelumme koetaan hyödylliseksi.

Menetorin toimintatapa on käytännönläheinen, selkeä ja innostava. Sidomme johtamisen, toiminnan jatkuvan kehittämisen ja asiakasrajapinnan toisiinsa. Huumori auttaa ymmärtämään, siksi käytämme sitä apuna.

Ari Iskanius / Menetori Oy

Menetori Oy:n toimitusjohtaja Ari Iskanius on toiminut 15 vuotta B2B-palveluyritysten toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä.

Hänellä on valmennuksen ja konsultoinnin lisäksi pitkä kokemus teknologiayritysten mentorina.

Kansainvälistä kokemusta hänellä on sekä palvelujen myynnistä, yhteistyöhankkeista, että hallitustyöskentelystä.