"Mielekästä, läheistä, hyvää sparrausta."

Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

Esimiestyöllä on ratkaiseva merkitys tavoitteiden saavuttamisessa. Menetorin käytännönläheiset esimiesvalmennukset syventävät ymmärrystä esimiestyöstä, antavat heti käyttöön otettavia työkaluja ja auttavat valmentamaan tiimin tavoitteisiin.

Suosituimmat palvelumme johtamisen ja esimiestyön alueella ovat:

Menetori-esimiesvalmennus

HYÖTY: valmennus parantaa organisaation tuloksia ja henkeä vahvistamalla esimiestesi osaamista, sekä tukemalla oikeaa asennetta valmentavaan esimiestyöhön.

Menetori-strategiatyöpajat

HYÖTY: tavoitteiden ja toimenpiteiden linjaaminen sekä viestin kirkastaminen selkeyttävät organisaatiosi toimintaa ja auttavat pääsemään tavoitteisiin. Suunnittelupalaverit onnistuvat, kun mukana on kokenut fasilitoija, joka osaa luoda puitteet rakentavalle ajatustenvaihdolle sekä pitää huolta, että prosessi etenee. Autamme myös siinä, että suunnittelutyö todella viedään käytäntöön.

"Loistava, innostava valmennus. Lisää tätä. Iso kiitos."

"Hyvin hoidettu ja omistajalle tärkeä toimeksianto"

"Innostava, aidosti kiinnostunut valmentaja"

"Erinomainen valmennus, innostavaa, asiantuntevaa, värikkäitä esimerkkejä"

"Loistava puhuja, hyvät esimerkit"

Menetori Oy perustettiin keväällä 2007. Samana vuonna Talentum julkaisi toimitusjohtaja Ari Iskaniuksen kirjan Tytäryhtiön johtaminen.

Tytäryhtiön johtaminen / Ari Iskanius

Menetorin tapa toimia kuvastuu hyvin Talouselämä-lehden kirjasta tekemässä arvioinnissa:

"Kirjoittaja käsittelee johtamisen aihepiirejä alkaen strategiatyöstä ja päätyen emon ja tyttären yhteistyön kehittämiseen. Kirjan lähestymistapa on käytännöllinen. Aineisto perustuu sekä kirjoittajan omiin kokemuksiin, että joukkoon kokeneiden tytäryhtiöjohtajien haastatteluja. Esimerkkitapausten sovellettavuus yrityksen arkielämään onkin teoksessa parasta."